தமிழர்களின் அடையாளமும் அபிலாசைகளும்

இணையவழி கருத்துப்பகிர்வு தமிழர்களின் அடையாயங்கள் நிலம், கல்வி, சமூக வாழ்கைமுறை, மருத்துவத் தேவைகள், அரசியல் அபிலாசைகள் போன்ற ஈழத்து தமிழர்களின் மிகமுக்கிய இந அடையாளங்களும் அபிலாசைகளும் கடந்த  70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் திட்டமிட்டு அழிக்கப்படுகின்றன. எமது நோக்கம்: புலம்பெயர் தேசத்தில் வாழும் … Learn More

Tamil Heritage Month Celebration 2022

Year 2022 January, Tamil Heritage Month theme is “Our histories. Our legacies. Our homelands.” This month is an opportunity to recognize the tremendous contribution of Diaspora Tamils to our nation’s … Learn More

Genocide

Genocide is an internationally recognized crime where acts are committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial, or religious group. These acts fall … Learn More