தமிழர்களின் அடையாளமும் அபிலாசைகளும்

இணையவழி கருத்துப்பகிர்வு தமிழர்களின் அடையாயங்கள் நிலம், கல்வி, சமூக வாழ்கைமுறை, மருத்துவத் தேவைகள், அரசியல் அபிலாசைகள் போன்ற ஈழத்து தமிழர்களின் மிகமுக்கிய இந அடையாளங்களும் அபிலாசைகளும் கடந்த  70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் திட்டமிட்டு அழிக்கப்படுகின்றன. எமது நோக்கம்: புலம்பெயர் தேசத்தில் வாழும் … Learn More

UNHRC 49 the Session 2022

Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights February 25, 2022 UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet, Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka. … Learn More

Learning

To Learn more about the United Nations and the structure of UN, meetings are being conducted in regular interval to educate the public.

Genocide

Genocide is an internationally recognized crime where acts are committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial, or religious group. These acts fall … Learn More